Värdering prisar in värsta tänkbara scenariot

Datum: 2010-09-20 16:35

Goldman

Goldman Sachs upprepar rekommendationen Köp för Kappahl. Enligt investmentbanken är det rådande aktiepriset diskonterat för ett scenario av en hög ensiffrig negativa LFL-försäljningstillväxt för de kommande kvartalen. Goldman Sachs tror att återhämtningen för LFL-försäljningstillväxten är på väg, drivet av växande diskretionärt kassaflöde i Sverige, Norge och Finland. Givet bolagets interna kassagenerering genom förbättrade EBITDA-marginaler, förväntar sig Goldman Sachs att bolaget kommer att stärka sin balansräkning utan att orsaka utspädning för existerande aktieägare. Investmentbanken ser det nuvarande aktiepriset som en attraktiv ingångsnivå. 12-månaders riktkurs sätts till 73,7 kronor, vilket baseras på en EV/EBITDAR-multipel om 7,9x anpassat till 2011 års estimat. Detta innebär en premie om 10 % jämfört med den historiska multipeln om 7,2x.
Kurs då rekommendationen gavs:
58,625 kr
Riktkurs:
73,7 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser