Väntas slå prognos för 2009

Datum: 2010-01-18 13:23

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets förväntar sig att bolagets NOI (Net Operating Income) kommer att minska med 13 % för det fjärde kvartalet. Å andra sidan så innebär en mindre portfölj färre lån och med lägre administrationskostnader förväntar sig banken att IFPM (Income From Property Management) kommer att öka med 36 % på årsbasis. För sektorn kommer IFPM antagligen att minska under 2010 och 2011 men inte för Kungsleden, då de redan har höga genomsnittliga räntor. Kungsleden har varit aktiva under det fjärde kvartalet, då avyttringar har gjorts för 0,8 MDRSEK och totala investeringar om 1,3 MDRSEK. Banken förväntar sig en liten värdeminskning i den kommersiella portföljen under det fjärde kvartalet medan publika fastighetsvärden väntas vara stabila. Trots flera investeringar under Q4, förväntas netto loan-to-value uppgå till 60 %, vilket SHB anser vara en konservativ nivå, givet att nästan 50 % av portföljen består av publika fastigheter. Handelsbanken tror att den genomsnittliga räntan för Kungsleden kommer att ligga runt 5 % och då handlas aktien till ett justerat P/E om 10,1x. Givet samma förutsättningar ligger sektorgenomsnittet på 14,8x. Om Kungsleden uppnår sin vinstprognos, bör en utdelning om 3,55 SEK äga rum om man ser till bolagets policy. Bolaget förväntas slå sin prognos men att utdelningen kommer att landa på 3 kronor per aktie för 2009. Köprekommendation upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
48,85 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser