Väntas bekräfta hållbar lönsamhet

Datum: 2010-04-13 18:50

SEB

SEB Enskilda tror att TeliaSoneras rapport som lämnas den 20 april kommer att bekräfta den positiva trenden från tidigare kvartal med en stark utveckling på den svenska mobilmarknaden, hållbar lönsamhet inom bredband och ett generellt stark resultat i Eurasia. Risk inför rapporten är negativa valutaeffekter och att Spanien kommer visa på accelererande förluster. Vinsten beräknas landa på 26 142 MSEK för första kvartalet med EBITDA, exklusive extraordinära poster, på 8 691 MSEK. Detta innebär en EBITDA marginal på 33,2 %. Aktien handlas till 2010e PER om 11x och 10x för 2011e vilket SEB anser knappast är en utmanande värdering. Dock om man tar EV/EBIT i beaktande handlas TeliaSonera till en liten premie jämfört med sektorkollegorna. Rekommendation Behåll upprepas och riktkursen sänks från tidigare 51 kronor till 50 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
49,395 kr
Riktkurs:
50 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser