Vänta med SSAB

Datum: 2000-12-04 23:41

Avvakta

SSAB A

Merrill Lynch bedömer att SSAB är ett av de bättre valen i sektorn under en stålrecession.

Trots detta väljer investmentbanken att avvakta med att rekommendera köp. Merrill Lynch gör bedömningen att stålpriserna kommer att falla kraftigt under nästa år. Om kronan dock utvecklas svagt gentemot euron så kommer effekten på bolaget att begränsas. Osäkerheten gör att SSAB inte är värt att investera i dagsläget. Inför de kommande tre åren bedömer Merrill Lynch att SSAB kommer vara en av de bättre aktörerna under en trög stålkonjunktur. SSAB är regionalt specialiserat och möter därmed en begränsad konkurrens. Ytterligare en faktor som talar för SSAB är att ledningen konsekvent har fokuserat på aktieägarna genom exempelvis återköpsprogram och höga direktavkastningsnivåer. Vinsten per aktie spås till 7,30 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
80,5 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser