Vänta med SKF

Datum: 2002-02-06 09:05

Som index

SKF B

Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch anser att SKF:s rapport var stark, men lämnar en neutral rekommendation för aktien.

Merrill Lynch menar att SKF:s rapport var stark och att bolaget fortsatte att visa sin styrka på en annars svag marknad. Det visar att SKF har en operationell styrka och en skicklig ledning, enligt analyshuset. Mer positivt var att bolaget trodde på att en återhämtning i efterfrågan kunde komma under året. Merrill Lynch tror dock att den säsongsbetonade uppgången kan komma att vända ner. Sett till årets och nästa års prognos handlas aktien till ett p/e-tal på 13 respektive 9.
Kurs då rekommendationen gavs:
226,5 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser