Vänta med SHB

Datum: 2001-11-02 10:52

Skandiabanken sänker sin rekommendation till avvakta i Handelsbanken.

Enligt Skandiabanken var SHBs rapport i linje med vad som var väntat. Räntenettot är något som Skandiabanken fokuserar på och ser som positivt i rapporten. Skandiabanken anser att Handelsbanken kommer att klara av en konjunkturnedgång på ett bra sätt. SHB handlas med en premie mot marknaden, vilket i nuvarande läge kan bli svårt att försvara. Med Skandiabankens prognoser handlas aktien till ett p/e-tal på 11,2 respektive 10,9 för 2001 och 2002. Rekommendationen sänks från köp till avvakta.
Kurs då rekommendationen gavs:
129 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser