Vänta med Sandvik

Datum: 2003-02-13 09:12

equal-weight

Sandvik

Den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers upprepar rekommendationen ”equal weight” för Sandvik.

Lehman Brothers justerar ned riktkursen för Sandvik från 240 till 235 kronor efter bokslutet. Banken anser att trenden i Sandviks verksamhet under fjärde kvartalet var bra. Banken anser även att Sandvik lyckats bra med att förbättra sitt kassaflöde. Ur ett historiskt perspektiv anser Lehman att värderingen är låg. Lehman höjer sin prognos för vinsten per aktie 2003 till 15,40 kronor från tidigare 15,10. Nästa år spås en vinst på 17,40 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
186,5 kr
Riktkurs:
235 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser