Vänta med JM

Datum: 2003-10-20 12:11

Avvakta

JM

Veckans Affärer råder sina läsare att avvakta med JM.

Byggbolaget utdelning spås kunna bli runt 7 kr per aktie. VA skriver att nedsidan i aktien är begränsad och värderingen är under det egna kapitalet. Når JM tvåsiffriga projektutvecklingsmarginaler är bolaget undervärderat. Tidningen menar dock att då både 2003 och 2004 är förlorade år finns det ingen anledning att köpa aktien nu. VD:n har mycket att bevisa och aktien belastas av att JM är beroende av den skakiga marknaden för dyra bostadsrätter i Stockholm. Därför blir Veckans Affärers råd att avvakta med att köpa aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
110,75 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser