Vänta med Homemaid

Datum: 2007-12-21 10:40

Avvakta

HomeMaid B

Stockpicker ser ingen anledning till att man ska skynda sig att köpa HomeMaid-aktier.

Den senaste tremånadersperioden har aktien fallit med drygt 50 procent, men intresset för mindre bolag inte är så hett i nuläget, menar Stockpicker. Hemserviceföretag som HomeMaid anses dock ha intressanta förutsättningar och bedöms stå inför en spännande framtid.
Kurs då rekommendationen gavs:
2,48 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser