Vänta med Fagerhult

Datum: 2003-10-29 11:29

Det mesta går emot armaturföretaget Fagerhult och det lär snart visa sig i kursen, enligt Affärsvärlden.

Tidningen menar att niomånadersrapporten indikerar en kraftig vinstminskning i år. Vinstprognosen på 110 miljoner kr innebär att aktien betalas till 15 gånger resultatet. Affärsvärlden anser att det är oförtjänt då det är i nivå med Svedbergs värdering. Rekommendationen för Fagerhult sänks till vänta.
Kurs då rekommendationen gavs:
98,25 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser