Vänta med Ericsson

Datum: 2001-09-12 11:57

Neutral

Ericsson B

Affärsvärlden menar att det går att försvara Ericssons värdering, men man bör inte köpa aktien.

Affärsvärlden räknar med att Ericssons försäljning kommer att vara oförändrad både i år och nästa år. Tidningen spår att förlusten före skatt blir 13 miljarder i år och 9 miljarder kr 2002. Först år 2005 spås bolaget nå marginalmålet på 10 procent, och det gör att aktien inte är billig. Nuvärdesberäkningen av framtida vinster ger dock ett aktiepris på 55 kr. Med relativt försiktiga antaganden går det således att försvara dagens kurs, men osäkerheten är så stor att man ska avvakta med att köpa Ericsson-aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
2 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser