Vänta med Ericsson

Datum: 2002-06-27 08:57

Neutral

Ericsson B

Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch upprepar sin neutrala syn på Ericsson.

Investmentbanken ser en risk i att Ericssons kunder inte kommer att klara av de betalningar man ska, vilket slår hårt mot det redan pressade Ericsson. Störst exponering har Ericsson mot Mobilcom (cirka 4 miljarder kronor) och Telecom Americas i Braslien (mindre än 3 miljarder kronor). Merrill Lynch spår att de 30 miljarder kronor som Ericsson ska ta in i sin nyemission eventuellt inte kommer att räcka. Det är framför allt det negativa kassaflödet och hur bolaget ska finansiera detta som oroar investmentbanken. Banken spår att kursen kan pressas ytterligare tills dess att emissionen nu placerad.
Kurs då rekommendationen gavs:
14,5 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser