Vänta med Ericsson

Datum: 2002-12-12 10:35

Neutral

Ericsson B

Remium Securities har en neutral syn på Ericsson.

Remium menar att orderingången kommer vara huvudfokus i Q4-rapporten. Remium bedömer att Ericssons marknadsbedömning för 2003 på 0 till –10% är vagt underbyggd och osäkerheten om utvecklingen för bolagets topline kvarstår, menar mäklarfirman. Den senaste tidens stora uppgång kursmässigt sett innebär enligt Remium att aktien nu är sårbar för negativa nyheter. I år spås en förlust per aktie på 1,21 kronor som nästa år krymper till 28 öre. Först 2004 väntas en vinst, uppgående till 45 öre per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
8,05 kr

Rekommendation från: Remium Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser