Vänta med Ericsson

Datum: 2003-04-10 10:48

Neutral

Ericsson B

Merrill Lynch upprepar sin neutrala syn på Ericsson.

Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch menar att Ericsson är på väg att lyckas med sina målsättningar i det besparingsprogram som nu pågår. Visserligen menar banken att Ericsson kan komma att behöva säga upp mer personer i Europa på grund av man anser att de tidigare uppsägningarna varit oproportionerligt stora i USA. I år spår banken en förlust per aktie på 9 öre och 2004 väntas en vinst på 17 öre.
Kurs då rekommendationen gavs:
6,15 kr

Rekommendation från: Bank of America/Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser