Vänta med Bure

Datum: 2004-03-24 00:40

Affärsvärlden anser att man ska vänta med Bure-aktien och köpa bolagets teckningsoption istället.

Substansvärdet på ca 1,45 kr per aktie innebär att aktien handlas med några få procent i rabatt. Tidningen menar att eftersom Bure har en usel historik är en rabatt på minst 30-40 procent motiverad. Dessutom medför de teckningsoptioner som Bure gett ut en gigantisk utspädning. Och bolaget kan av legala skäl inte lämna utdelning förrän 2007. Affärsvärlden ställer sig till och med frågande till varför Bure finns.
Kurs då rekommendationen gavs:
1,315 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser