Vänta med Autoliv

Datum: 2002-01-28 13:58

Skandiabanken rekommenderar avvakta i Autoliv efter bolagets rapport.

Autolivs rapport var i linje med Skandiabankens förväntningar. Halva bolagets omsättning genereras i Europa, vilket innebär att banken väntar sig ännu ett år av låg försäljning för Autoliv. Resultatet spås stiga i år, men banken poängterar att ökningen kommer att komma från en låg nivå. Skandiabanken ser ingen kortsiktig uppsida i aktien och upprepar därför rekommendationen avvakta.
Kurs då rekommendationen gavs:
227 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser