Vänta med Atlas

Datum: 2001-10-25 09:14

Morgan Stanley upprepar sin neutrala syn på Atlas Copco efter bolagets rapport.

Atlas Copcos uthyrningsverksamhet är inte så konjunkturokänslig eller kontracyklisk som marknaden tidigare trodde, enligt Morgan Stanley. Den skarpa nedgången i den amerikanska byggsektorn under det tredje kvartalet ledde till att byggföretagen tvingades skära kostnader och behålla gammal utrustning längre, vilket medfört att Atlas Copcos uthyrningsvolymer sjönk med närmare tio procent under det tredje kvartalet. Morgan Stanley anser att Atlas har allt för svaga finanser för att vara en verklig vinare när klimatet hårdnar. I år spås en vinst på 14,30 kronor per aktie och nästa år väntas vinsten falla till 10,40 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
213,5 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser