Vänta med Amhult2

Datum: 2006-02-13 11:15

Börsveckan menar att det inte längre är något klart säljläge i Amhult 2.

Rekommendationen för fastighetsbolaget höjs därför till vänta. Substansrabatten bedöms dock fortfarande vara för liten för att kunna motivera ett högriskköp.
Kurs då rekommendationen gavs:
19,4 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser