Vändingen kommer med kraft

Datum: 2010-09-01 17:47

Köp

Nobia

Erik

Erik Penser FK initierar bevakning av Nobia med rekommendationen Köp och riktkursen 48 kronor. Erik Penser FK bedömer att marknaden underskattar bolagets intjäning under andra halvåret 2010 av några tydliga skäl. Fondkommissionärens prognoser är 21 % över konsensus för H210. Vidare tror Erik Penser FK att den franska verksamheten representerar en stor förbättringspotential för Nobia, då det bedöms att denna visat kraftiga förlustsiffror under H110. Inför andra kvartalet ser det dock ljusare ut eftersom bolaget tillfälligt stoppat kostsamma omstruktureringsåtgärder och normaliserar sin marknadsandel i Frankrike. Verksamheten i norden bedöms att gynnas kraftigt av kommande kvartals återhämtning av försäljningen i nybyggnationskanalen. Det är just denna vändningspunkt från negativ till positiv organisk tillväxt som Erik Penser FK tror marknaden har underskattat. Avslutningsvis finns det även goda möjligheter till positiva valutaeffekter och förköp i den brittiska marknaden inför momshöjningen 1 januari 2011, vilket kan gynna marginalerna i Nobia.
Kurs då rekommendationen gavs:
38,5 kr
Riktkurs:
48 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser