Valuta lyfte Atlas

Datum: 2001-09-07 11:20

Tyska Commerzbank rekommenderar öka i Atlas Copco och spår en återhämtning på den amerikanska marknaden.

Enligt den tyska banken kommer bolagets resultat pressas av en vikande efterfrågan i Europa, under några kvartal. Banken menar att bolagets vinstlyft under året i princip bara varit valutarelaterat. Detta är av engångskaraktär och kommer att vändas under nästa år då kronan stärks. Tillväxten har till viss del behållits i det svåra ekonomiska läget, vilket banken anser vara starkt. Vidare anser banken att branschen kommer nå tillbaka till tvåsiffriga tillväxttal när konjunkturen vänder. Rekommendationen höjs från behåll till öka och riktkursen sätts till 240 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
222 kr
Riktkurs:
240 kr

Rekommendation från: Commerzbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser