Väl värd sin premie

Datum: 2008-04-10 09:19

Veckans Affärer anser att Intrum Justitias är värderingspremie är väl motiverad med tanke på vinsttillväxten och de långsiktiga tillväxtmöjligheterna.

Om ett bolag växer med närmare 20 procent är det inget problem att betala p/e 14, menar VA. Runt 10 procent av alla inkassoärenden sköts av inkassobranschen medan resten sköts av bolagen själva. Den andelen ökar och det är en möjlighet. VA spår att Intrum i år når en omsättning på 3,5 miljarder och att rörelsevinsten förbättras till 770 miljoner kr före skatt. Företaget räknar med att kunna pressa skattebetalningarna till runt 25 procent, vilket betyder att Intrum Justitia bör kunna nå en vinst på runt 7,30 kr per aktie. Det betyder att bolagets p/e-tal blir drygt 14. Det skriver VA, som menar att det är klart högre än börsgenomsnittets p/e 11.
Kurs då rekommendationen gavs:
100,25 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser