Väl låg aktiekurs

Datum: 2009-01-12 11:51

Besparingsprogram och avyttringar stärker Haldex, som enligt Börsveckan framstår som en relativ vinnare i en svag bransch.

Efter ett ursvagt fjärde kvartal spås fjolårets vinst uppgå till 4-5 kr per aktie. Utsikterna för innevarande år ses som minst sagt osäkra, men det utökade besparingsprogrammet och försäljningen av Wire uppges göra att koncernen står väl rustad att möta en tuffare marknad. Det återspeglas knappast i dagens aktiekurs som känns väl låg i förhållande till bolagets långsiktiga intjäningsförmåga, skriver Börsveckan.
Kurs då rekommendationen gavs:
26 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser