Väl billig IT-konsult

Datum: 2009-01-26 09:52

Börsveckan anser att Addnodes värdering är väl snål, även om en viss rabatt bedöms vara motiverad.

Rädslan för lågkonjunkturen har pressat ned IT-konsulternas värderingar rejält. Det skriver tidningen, som räknat på fjolårets vinst får fram ett på p/e-tal drygt 4 justerat för nettokassa (minus tilläggsköpeskillingar) och immateriella avskrivningar. Redovisad vinst ger p/e 5,5.
Kurs då rekommendationen gavs:
22,35 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser