VA ger köprekommendation

Datum: 2012-06-14 16:30

Veckans Affärer ser positivt på att Duroc renodlat sin verksamhet, genom bland annat försäljningen av verktygstillverkningen i Robertsfors, Duroc Tooling.

Tidningen sätter dock fortsatt frågetecken kring bolagets struktur. Det låga
börsvärdet och en nettoskuld runt noll anses ändå motivera ett köp i aktien.

Kurs då rekommendationen gavs:
13,7 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser