SÄLJTIPS: Risk för solförmörkelse

SÄLJTIPS: Risk för solförmörkelse

Publicerad 2012-05-03 15:43:00

Aktieanalys Etrion bygger, äger och driver markbaserade solkraftverk i Italien och producerar i dagsläget 60 megawatt.

FAKTA: Etrion

Aktien går inte att räkna hem utan ytterligare kapacitet.

Potential: Expansion i Sydamerika och förvärv av solparker i södra Europa

Risk: Att Italien retroaktivt reducerar priserna i kontrakten.

Miljö och hållbarhet: Betyg 3 av 5. Affärsmodellen ligger helt rätt.

Att bolaget finns just i Italien beror dels på att Italien ger höga subventioner samtidigt som elpriserna är höga.

Etrion har ett 20-årigt avtal med ett statsägt bolag som köper 100 procent av Etrions produktion till en förutbestämd premie på marknadspriset.

Dessutom kommer elpriset i Europa troligen att förbli högt givet utfasningen av både kol och kärnkraft.

Trots höga elpriser och fallande solcellspriser har kursen närapå halverats under de snart 1,5 år som Etrion funnits på Stockholmsbörsen. Anledningen är främst att tillväxtpotentialen fått sig en knäck i och med att krisen i södra Europa effektivt bromsat myndigheternas intresse för statliga subventioner.

Dagens kapacitet på 60 MW ger en förväntad årsomsättning på cirka 60 miljoner dollar och ett resultat före avskrivningar på nära 50 miljoner dollar. Grovt räknat går nästan hela det fria kassaflödet åt till att betala räntor och amortera ner lånen på nära 400 miljoner dollar.

Hävstången finns när bolaget kan addera ytterligare kapacitet för att sprida moderbolagets kostnader. För att nå kritisk massa i Italien skulle bolaget behöva ytterligare kapacitet på cirka 30 MW.

I stället för att försöka hitta land för att bygga nya solparker från grunden satsar Etrion på att försöka köpa kompletterande kapacitet.

Ledningen fokuserar också sina resurser på att ro hem avtal i Sydamerika där man hoppas kunna bygga nya solcellsparker. Chile ligger troligen överst på listan eftersom både familjen Lundin och vd Marco Northland redan har etablerade kontakter där.

Startsträckan för nya anläggningar är över ett år varför vi räknar med ytterligare kapacitet från Sydamerika eller annan region utanför Italien tidigast 2013. 

Trots en försiktigt positiv prognos är bolaget långt ifrån att visa vinst. Bolagets vd Marco Northland har visserligen nyligen utnyttjat sin rätt att konvertera aktier i dotterbolaget Solar Resources till aktier i Etrion, vilket visar på tillförsikt och framtidstro. Tillsammans med familjen Lun

Tillförsikt och framtidstro räcker dock inte, vi avvaktar nyheter om en expansion innan vi kan bli positiva på aktien.

Charlotte Stjerngren

Aktieanalys , Etrion

Följ de aktuella aktierna här

Etrion