KÖPTIPS: Växande uppstickare

KÖPTIPS: Växande uppstickare

Publicerad 2012-06-01 15:18:00

Aktieanalys En av börsens entreprenörspärlor har hamnat i formsvacka. Det är rätta tillfället att kliva in en växande uppstickare där synergierna från de senaste förvärven snart blir synliga.

FAKTA: Alltele

Bra läge efter två rapportbesvikelser att köpa in sig i ett tillväxtföretag.

Potential: Att lönsamheten kommer ikapp.

Risk: Att synergierna uteblir och återgången till lönsamhet fördröjs.

Miljö och hållbarhet: Betyg 2 av 5. Har policy för miljö, etik och jämställdhet men saknar mer utförlig information och uppföljning.

Allteles strategi är att leverera bredbands-, tv- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Tanken är att kunden ska kunna handla all sin kommunikation via Alltele.

Alltele har genom inte mindre än 19 företagsförvärv gått från en omsättning på 38 miljoner kronor 2007 till dagens årstakt på drygt 800 miljoner kronor. Sammanlagt har Alltele sedan start förvärvat bolag för 400 miljoner kronor.

I fjol slog Alltele till med sitt hittills största förvärv, Ventelo. Bolaget, som stod på randen till konkurs men räddades av en företagsrekonstruktion, införlivades till priset av 83 miljoner kronor i Alltele från 1 september i fjol.

Före förvärvet hade Alltele en klar tyngdpunkt på privatkunder men med Ventelos dryga 24 000 företagskunder tog Alltele ett stort steg mot målet att bli större på företagsmarknaden. Totalt tillförde förvärvet en årsvolym på drygt 300 miljoner kronor.

Lönsamhetsmässigt blev fjolåret ett avbräck i den trend som Alltele följt sedan 2008. Den främsta orsaken till det var den reservering som gjordes i bokslutet för fjolårets förvärv på sammanlagt 26 miljoner kronor.

Med den takt som Alltele hållit hittills är det sannolikt att bolaget når sitt nya omsättningsmål, 1,7 miljarder i årstakt senast vid utgången av 2014.

Även om mycket handlar om att få upp volymerna är det självklart viktigt att lönsamheten följer efter.  Alltele satsar på att nå en rörelsemarginal på 10 procent, men med den förvärvstillväxt bolaget haft har målet varit svårt att nå. Under perioden från 2007 fram till i dag har bolaget som bäst presterat en rörelsemarginal på 4 procent.

Men det finns en hel del som talar för att lönsamheten åter är på väg att stärkas.  

För det första är tanken att Allteles förvärvstakt ska sänkas något till fördel för organisk tillväxt.  Effekten blir att integrationskostnader och andra förvärvsrelaterade kostnader kommer att minska.

En annan mer kortsiktig påverkan är synergier från förvärvet av Ventelo. På årsbasis väntas dessa uppgå till cirka 50 miljoner kronor på ebitda-nivå.

Det kan jämföras med Allteles ebitda-resultat i fjol på 26 miljoner kronor och skulle för innevarande år, allt annat lika, ge en ebitda-marginal på cirka 7 procent. 

Andra sätt som marginalen väntas stärkas på är att andelen företagsaffärer, där bruttomarginalen ligger på mellan 35 och 45 procent jämfört med publika affärer där den ligger närmare 30 procent, kommer att öka.

Med en något försiktigare tillväxttakt än bolagets egen prognos men en återgång till lönsamhet med rörelsemarginaler runt 4 procent är aktien värderad till p/e 11 på årets förväntade vinst och till p/e 9 på prognosen för 2013. Det kan inte vara dyrt för ett bolag i stark tillväxt, gott kassaflöde och låg skuldsättning.

Jill Bederoff

Aktieanalys , Alltele

Följ de aktuella aktierna här

AllTele