KÖPTIPS: Storbolagsfynd

KÖPTIPS: Storbolagsfynd

Publicerad 2012-05-11 09:02:00

Aktieanalys Alla älskar Volvo. Det är svårt att hitta någon som är negativ på Volvoaktien idag. Av nära 30 analytiker som följer bolaget är det bara en som har en säljrekommendation och endast ytterligare en som tycker att man ska undervikta aktien.

FAKTA: Volvo

Står efter en omstöpning väl rustat inför en vändning i volymerna som skickar upp marginalerna.

Risk: Omstruktureringarna kostar mer än befarat och konjunkturen gör att luften går lastbilsmarknaden.

Potential: Kostnadsbesparingar och synergier kickar in ännu snabbare   

Miljö & Hållbarhet: Betyg 4 av 5. Omfattande hållbarhetsredovisning, tillverkar bussar, hårt fokus på att ta ner utsläpp och bränsleförbrukning.

För en outsider kan den stora skaran av beundrare spontant kännas märklig. Volvo är ett cykliskt bolag som står inför en bräcklig makroekonomisk situation. Det som lockar är tidigare flaskhalsinvesteringar, uppdämt investeringsbehov hos kunderna och nye vd:n Olof Persson

Trots att marknaden fortfarande är svag har Volvo i dag högre marginaler än när efterfrågan var som högst innan finanskrisen. Bolaget är med andra ord redo att skörda frukterna av en efterfrågeökning.

En vändning i volymerna är redan på gång. Första kvartalet ökade orderingången på lastbilar i Europa cirka 20 procent jämfört med föregående kvartal. Dessutom har bolaget höjt marknadsprognosen för lastbilar i Europa.

Analytikerkåren må vara positiv till aktien, men helt har de inte köpt bolagets vision. Deras samlade prognos för bolagets rörelsemarginal ligger inte ens på ett marginallyft på 1 procentenhet 2014.

Givet det goda utgångsläget med ett trimmat produktionssystem, ytterligare synergivinster och en förbättrad marknad är det inte otroligt att Volvo når marginaler upp emot 15 procent om tre fyra år.

De marginalförbättringar vi förväntar oss syns inte riktigt i vår prognos eftersom horisonten är för kort. Men redan 2013 ser vi en rörelsemarginal på nästan 10 procent vilket ger ett p/e-tal under 9 gånger.

Dessutom är Volvos balansräkning väldigt stark. Ytterligare förvärv verkar inte ligga i den strategiska planen vilket lämnar stort utrymme för höga utdelningar framöver. Genom att kommunicera en strategi för framtida höga utdelningar skulle aktien få ett utdelningsstöd och minskad volatilitet, vilket vore välkommet. 

Volvo har gjort hemläxan, volymerna är på väg att vända och Olof Perssons 3 procentenheter är en extra bonus. Fortsätter makrodata, som förra veckans inköpschefsindex från USA, att överraska positivt då kommer det vara roligt att äga Volvo. Ett p/e-tal under 9 för Sveriges största bolag är rena fyndet.

Charlotte Stjerngren

Aktieanalys , Volvo Lastvagnar

Följ de aktuella aktierna här

Volvo B