KÖPTIPS: Snillebolag i olja

KÖPTIPS: Snillebolag i olja

Publicerad 2012-05-17 17:43:00

Aktieanalys Cassandra Oil har patent på en variant av en redan känd teknik för att omvandla plastavfall och andra kolväten till olja.

FAKTA: Cassandra Oil

Ingen annan har varit så nära att lyckas kommersiellt.

Potential:  Att bolaget lyckas producera anläggningar i volym.   

Risk: Att vägen till kommersialisering är svårare och mer kostsam än tänkt. Att patentet inte håller.  

Miljö och Hållbarhet: Betyg 2 av 5. Affärsmodellen helt rätt. Miljövinsterna av bolagets anläggningar kan bli betydande.

I ena änden kan man mata organiskt avfall från slakterier, bildäck, hushållsavfall, plastmaterial och slam från spillvatten, i andra änden kommer olja, gas och mineraler.

Det låter nästan för bra för att vara sant, men egentligen är det precis samma process som i naturen när olja bildas. Skillnaden är tiden, i en anläggning tar det bara ett par timmar att omvandla avfall till olja.

Under hösten har bolaget testat sin teknik tillsammans med Ragnsells som levererar däcken och Nordkalk som köper den färdiga oljan och gasen för att använda i sin energikrävande kalktillverkning. Tillsammans planerar bolagen en fullskalig anläggning i Estland.

Enligt Cassandra Oil är tillverkningskostnaden mindre än 30 dollar per fat, att jämföra med oljepriset som i dag ligger runt 120 dollar per fat. Enligt bolaget kan en fullskalig anläggning på 1 500 kW som använder bildäck ge runt 80 000 fat olja per år. Det skulle med andra ord innebära en bruttovinst på runt 45 miljoner kronor för en fullskalig anläggning.

I samband med noteringen på First North tillfördes bolaget 50 miljoner kronor som beräknas räcka både för produktionen av en 1 500 kW-reaktor och en mindre 600 kW-reaktor som får plats på ett lastbilsflak och till exempel kan placeras för att ta hand om oljespill vid raffinaderier.

Payback på en reaktor ligger med andra ord på mindre än ett år och tanken är att bolaget inte ska ta in mer kapital för expansionen utan att finansieringen ska ske vi utbyggnaden av anläggningarna och eventuellt genom banklån. I dag är bolaget skuldfritt.

I år är planen att ha produktionskapacitet för tio anläggningar vid årets slut och att därmed ha drygt tio anläggningar i drift under nästa år. Anläggningarna kommer att stå både i Europa och i Mellansöstern. 

Att tekniken fungerar är bara ett steg på en troligtvis krokig väg. Men icke desto mindre ser det väldigt lovande ut. Här finns chansen att köpa in sig i ett hyperintressant framtidsbolag. Men risken är också hisnande hög.

Charlotte Stjerngren

Aktieanalys , Cassandra Oil