KÖPTIPS: På rätt spår

KÖPTIPS: På rätt spår

Publicerad 2012-04-26 15:06:00

Aktieanalys Lilla Railcare som är noterat på Aktietorget sysslar med underhåll och andra tjänster inom järnvägsbranschen.

FAKTA: Railcare

Tjänstebolag i en underinvesterad framtidsindustri.

Potential: Internationella försäljningsframgångar av nyutvecklade maskiner.

Risk: Slagigheten i enskilda orders och marknadsföringsinsatser kan pressa lönsamheten.

Miljö: Betyg 2 av 5. Få miljörisker men också begränsat med information och uppföljning.

Bolaget är framförallt verksamt i Skandinavien, men marknadsför även en vakuumgrävare specialanpassad för den engelska marknaden.

Dessutom har man utvecklat världens största snösmältare på räls tillsammans med Trafikverket, som presenterades så sent som i oktober förra året och som har en stor exportpotential. Man har även sålt flera maskiner till Ryssland och USA under början på det här året.

Men Railcare saknar knappast potential att växa i Sverige.

Efter år av snökaos och underinvesteringar är intresset för att utveckla järnvägen mycket stort, med ett ordentligt tryck på politikerna från både näringsliv och resenärer. Enbart i Sverige innehöll regeringens vårbudget 800 miljoner i satsningar på järnvägen, vilket senare utökas med ytterligare 3,6 miljarder kronor i underhåll för 2012 och 2013.

En av baksidorna med bolaget är att det är ganska skuldtyngt. Borträknat leasingen av lok och vagnar på 113 miljoner uppgår nettoskulden till 51 miljoner kronor, vilket är lite mer än marknadsvärdet på bolaget på 49 miljoner. Med en omsättning runt 200 miljoner och en lönsamhet på 2010 års nivå på 4,5 procent behöver det dock inte vara ett problem.

Vi ser en god chans att bolaget kan omsätta uppmärksamheten kring sin snösmältare på räls till försäljning i både Sverige och utlandet, att man ska lyckas öka försäljningen av entreprenadmaskiner utomlands och att man ska lyckas fånga marknadspotentialen i regeringens satsningar på järnvägen.

En prognos för rörelseresultatet blir särdeles osäker med tanke på slagigheten i påverkan från enskilda order. Dessutom riskerar bolagets marknadssatsningar att pressa lönsamheten på kort sikt. Det är dock helt rätt strategiskt, och något investerare bör ha tålamod med.

I ljuset av de 10-procentiga marginalerna under andra halvåret 2011 borde 4 procents marginal 2012 ändå vara möjligt. Det motsvarar ett p/e-tal strax över 7 gånger. I bästa fall tar man sig tillbaka till rörelsemarginalen på 7-8 procent som man hade innan noteringen på Aktietorget 2007, men trots satsningarna på järnväg är det inget vi vågar räkna med i dagens klimat.

Johan Widmark

Aktieanalys , Railcare

Följ de aktuella aktierna här

Railcare Group