KÖPTIPS: Lönsamma kontrakt

KÖPTIPS: Lönsamma kontrakt

Publicerad 2012-05-11 09:05:00

Aktieanalys När kontraktstillverkaren Nolato släppte siffrorna för sitt första kvartal kunde bolaget rapportera en återhämtning med god efterfrågan inom alla tre affärsområden, telekom, medicinteknik och industri.

FAKTA: Nolato

Kvalitetsbolag med hög utdelningskapacitet och förmåga till värdeskapande förvärv.

Potential: Fortsatt tillväxt inom medicinteknik.

Risk: Långsiktigt ökande konkurrenstryck på telekomsidan.

Hållbarhetsbetyg: Betyg 4 av 5. Hög ambition med ett flertal certifieringar och utförlig rapportering. Begränsad jämställdhet på ledningsnivå.

De två sistnämnda affärsområdena dominerar sett till både omsättning och resultat. Samtidigt kämpar telekom med att återhämta sig lönsamhetsmässigt.  

Visserligen lyckades bolaget visa vinst för telekom under första kvartalet i år, efter det mycket svåra 2011, men långsiktigt känns det inte helt självklart att en relativt liten spelare som Nolato ska klara av att konkurrera i telekomnischen i Kina med drakar som Foxconn.

Nolato har dock hårdnackat vägrat sälja av telekomverksamheten, vilket förhoppningsvis är en positiv signal om bolagets långsiktiga konkurrensutsikter i Asien.  

För medicinteknik är situationen en helt annan. Genom en hög andel förvärvad tillväxt har man tagit affären inom medicinteknik från runt 100 miljoner i omsättning 2003 till uppemot 1,2 miljarder i dag. Det är en snittillväxt på över 30 procent per år, där det senaste förvärvet av Cope Allman Jaycare, som konsolideras från 1 april, bidrar med 270 miljoner i omsättning på årsbas.

För det betalade man strax under fem gånger rörelseresultatet före avskrivningar, lite beroende på hur stor tilläggsköpeskillingen blir. Det är 15-20 procent högre än Nolatoaktien själv handlas, men å andra sidan bidrar förvärvet till att höja marginalen och väntas bidra med 40-50 öre per aktie på helårsbasis redan första året.

Sett till balansräkningen är bolaget i gott skick. Efter förvärvet av Cope Allman Jaycare uppgår nettoskulden till strax över förra årets rörelseresultat före avskrivningar och soliditeten är kvar över målet om 35 procent. Dessutom har bolaget varit en stabil högutdelare i flera år. Dock valde man att sänka extradelningen från 3 till 2 kronor i år, vilket gav en total utdelning på 5 kronor motsvarande en direktavkastning på 7 procent.

Även om man valt att inte lämna någon prognos så reviderade bolaget upp lönsamhetsmålet med en procentenhet till en rörelsemarginal på 8 procent så sent som häromåret på grund av den ökade andelen medicinteknik.

Den nivån vågar vi dock inte räkna med att man når varken i år eller nästa år. På vår prognos handlas aktien till ett p/e-tal runt 9 gånger nästa års vinst. Det är inte dyrt för ett bolag av Nolatos kvalitet.  

Trots risken för utdragen press på telekomsidan gör den fina balansräkningen och möjligheten till fortsatta värdeskapande förvärv inom medicinteknik att Nolato borde bli en vinnare och vi rekommenderar köp.

Johan Widmark

Aktieanalys , Nolato

Följ de aktuella aktierna här

Nolato B