KÖPTIPS: Liten och lönsam

KÖPTIPS: Liten och lönsam

Publicerad 2012-05-24 17:31:00

Aktieanalys Fyndigheterna i Lindesberg i Bergslagen hittades i mitten på 1980-talet, men började inte brytas förrän 2004.

FAKTA: Lovisagruvan

Lönsam och skuldfri producent med attraktiv utdelningskapacitet.

Potential: Exponerade mot återstarten av Stekenjokkgruvan.

Risk: Press på lönsamheten mellan prissäkringskontrakt och bundna kostnader.

Miljö och Hållbarhet: Betyg 1 av 5. Gamla siffror om gruvvattenutsläpp men saknar hållbarhetsredovisning i övrigt. Obefintligt antal kvinnor i både ledning och verksamhet.

Malmreserverna bedömdes ursprungligen till 400 000 ton med 22 procent zinkhalt och 14 procent bly, som man långsamt betar av.

Med en produktion strax under 40 000 ton bör produktionen räcka 15-20 år givet en lika fördelad mix av malm och gråberg.

På grund av att produktionen är kostnadsmässigt bunden för många år framöver försöker man prissäkra intäkterna till metallpriser som bedöms vara bättre än vad som bedöms långsiktigt normalt.

Vid senaste kvartalets utgång hade 200 ton zink och 300 ton bly säkrats till 2 140 dollar per ton respektive 2 261 dollar per ton. Eftersom de priserna avviker mycket lite från dagens marknadspris uppgår värdet av kontrakten till mindre än 1 miljon på balansräkningen.

Om priserna hålls vid dagens nivå över 2 000 dollar per ton och dollarkursen hålls stabil räknar bolaget med ett resultat före skatt i linje med 2011, alltså runt 15 miljoner.

Med ett svagare kassaflöde och balansräkning än samma period förra året är det tveksamt om bolaget kan behålla utdelningen som var på 3 kronor för 2011, motsvarande en direktavkastning över 10 procent. Men med en nettokassa och ett resultat i linje med 2011 års nivå är det inte omöjligt.

Tidshorisonten för reserverna på 15-20 år kan jämföras med p/e-talet för bolaget på under 10 gånger. Det betyder att man betalar under 10 årsvinster för att köpa bolaget och att det därför finns gott om uppsida i värderingen, särskilt i ljuset av att bolaget är skuldfritt.  

Dessutom har bolaget gjort en mer framtidsinriktad satsning genom investeringen i Northfield Exploration AB som siktar på att återstarta Stekenjokkgruvan. Den bedöms ha mineralresurser på uppemot 10 miljoner ton, med koppar, silver, guld, zink, och bly. Där äger Lovisagruvan 7 procent av aktierna med ytterligare option på 19 procent.

Vidare har bolaget en rättstvist med Handelsbanken som löper tillbaks till 2007 och handlar om prissäkringstjänster Handelsbanken sålt och som skadat Lovisagruvan finansiellt. Det är ingen jätterisk ur ett aktieägarperspektiv men värt att hålla ögonen på.

Johan Widmark

Aktieanalys , Lovisagruvan

Följ de aktuella aktierna här

Lovisagruvan