KÖPTIPS: Högkvalitativ malm

KÖPTIPS: Högkvalitativ malm

Publicerad 2012-05-24 17:29:00

Aktieanalys Gruvbolaget Northland Resources huvudsakliga tillgångar omfattar Kaunisvaaraprojektet i norra Sverige och Hannukainenprojektet i norra Finland, och fokus ligger nu på att ta Kaunisvaara till produktion.

FAKTA: Northland Resources

En av de största industriinvesteringarna i Sverige på senare tid med särskilt hög reservkvalitet.

Potential: Nära 400 miljoner ton i prospektiva resurser och tidigare produktionsstart i Pellivuoma.

Risk: Fördröjd produktionsstart och fallande järnmalmspriser.

Miljö och Hållbarhet: Betyg 2 av 5.Ingen hållbarhetsredovisning frånsett en luftig beskrivning i årsredovisningen. Praktiskt taget ingen mångfald på ledningsnivå.

Där uppges järnmalmsreserverna uppgå till 165 miljoner ton och hålla en mycket hög kvalitet med cirka 69 procent järnhalt.  

Bolaget rapporteras vara på god väg mot produktionsstart fjärde kvartalet i år, och de första leveranserna till Northlands 35 000 kvadratmeter stora terminalområde i malmhamnen i Narvik väntas i första kvartalet 2013.

Första årets produktion på strax över 1 miljon ton väntas öka mot strax över 4 miljoner ton efter några år. Med starten av Hannukainen i Finland någon gång efter 2015 kan siffran öka till 6,5 miljoner ton och med den framtida produktionen i Pellivuomaprojektet i Kaunisvaara kan den totala produktionen vara över 8 miljoner ton mot slutet av decenniet.

Dessutom håller malmen en särskilt hög kvalitet med 69 procents järnhalt jämfört med standardmalm på 62 procent. Det berättigar till en prispremie på några dollar per ton per procentenhet järnhalt.

Efter att bolaget tog in kapital i februari i en aktieemission på 325 miljoner dollar och en obligationsemission på 350 miljoner dollar, motsvarande 4,6 miljarder kronor, för att finansiera utbyggnaden av Kaunisvaara har kursen dock utvecklats svagt. Sett till den operationella utvecklingen så skapar det ett köptillfälle.   

För trots att mycket pekar på allmänt fallande järnmalmspriser framöver gör produktionsplanen och den fina malmkvaliteten att det finns goda skäl att räkna med en stark intäktsökning framöver till intäkter på runt 200 miljoner dollar nästa år och över 300 miljoner dollar 2014.

Det borde kunna rinna ner till en liten vinst på sista raden redan nästa år, och därefter sjunker värderingsmultiplarna snabbt. Icke desto mindre bör man ha respekt för att bolaget ännu inte är i produktion, och med en skuldbörda på en 350 miljoner dollars obligation är trycket på att leverera stort.

Aktien, som handlas på börserna i Oslo, Toronto och Frankfurt, är helt klart värd en plats i portföljen.

Johan Widmark

Aktieanalys , Northland Resources

Följ de aktuella aktierna här

Northland Resources