KÖPTIPS: Fynda friskvård

KÖPTIPS: Fynda friskvård

Publicerad 2012-04-26 15:03:00

Aktieanalys Många trodde nog att Feelgood var uträknat för evigt på aktiemarknaden. Företagshälsovårdsbolaget har skapat sig ett starkt varumärke men har aldrig lyckats få ordentlig ordning på lönsamheten.

FAKTA: Feelgood

Lågt värderad. En dold marginalförbättring i fjol.

Potential:  Om tillväxten bara förbättras något och inga nya engångskostnader skymmer sikten kan vinstmarginal förbättras avsevärt.

Risk: Att konjunkturen försämras och får stort genomslag i verksamheten.

Miljö och hållbarhet: Betyg 1 av 5. Verksamheten är i sig positiv för samhällsutvecklingen men bolaget saknar tydlig rapportering och uppföljning av sitt hållbarhetsarbete.

Men bakom fjolårets redovisade siffror döljer sig en förbättringspotential som inte alls visar sig i den havererade aktiekursen.

I maj i fjol togs ett beslut att minska antalet anställda inom administrationen med cirka 50 tjänster – som i slutändan blev 47 – av totalt 650. I takt med att uppsägningstiderna löper ut, vilket bör ha skett fram till maj 2012, kommer besparingar på cirka 25 miljoner kronor per år att synas i resultatet. Feelgood har ett brutet räkenskapsår men åtminstone från företagets andra kvartal 2012, som rapporteras i slutet av augusti, borde dessa besparingar börja bli tydliga.

Fjolårets resultat belastades med knappt 5 miljoner kronor i kostnader relaterade till dessa uppsägningar, vilket innebär att inga ytterligare kostnader för programmet kommer att belasta innevarande år.

Därutöver tog Feelgood kostnader för övrigt utvecklingsarbete på drygt 11 miljoner kronor som var av mer eller mindre engångskaraktär, men definitivt av framåtriktad karaktär.

Istället för den redovisade vinstmarginalen på 1,4 procent för fjolåret hamnar den underliggande marginalen någonstans mellan 3 och 4 procent. Till det kommer i år effekterna av neddragningarna. Därmed kan Feelgood ta ett rejält steg mot sitt långsiktiga mål om en vinstmarginal på 7,5 procent under 2012.

I fjol tecknade Feelgood en rad större avtal med bland andra Ericsson, SEB, Folksam och Saab, som kommer att driva den organiska tillväxten som för 2011 uppgick till 6,9 procent. Exklusive det statliga bidrag som infördes 2010 för att stödja sektorn var tillväxten strax över 3 procent.

Om vi räknar på en tillväxt som bara lyfter lite från fjolåret, kanske till mellan 4 och 5 procent organiskt, och en vinstmarginal som tack vare besparingar och frånvaro av nya engångskostnader lyfter till 3 procent i år och sedan sakta rör sig mot målet 7,5 vid decennieskiftet, får vi en aktie som i dag handlas till p/e 7 för innevarande år och p/e 5 på nästa års vinst.

Om Feelgood kan lyfta marginalen kan bolagets nya satsningar på egen primärvård också expanderas. Det är dags att kliva in i en superbillig turn-around kandidat.

Jill Bederoff

Aktieanalys , Feelgood

Följ de aktuella aktierna här

Feelgood