KÖPTIPS: Billigaste banken

KÖPTIPS: Billigaste banken

Publicerad 2012-06-01 15:28:00

Aktieanalys Nordens största bank, Nordea är mitt uppe i en rejäl omstöpning av strategin. Allt för att lyfta avkastningen på aktieägarnas kapital till nivåer betydlig över fjolårets dryga 10,5 procent.

FAKTA: Nordea

Med kostnaderna i schack bör lönsamheten lyfta. Aktien handlas med rabatt jämfört med banksnittet.

Risk: Bankkurserna är bland de mest utsatta i turbulensen kring Sydeuropa och Eurokrisen.

Potential: Normaliserade kreditförluster i Danmark och inom shipping lyfter avkastningen och aktien.

Miljö och hållbarhet: Betyg 2 av 5. Har länge släpat efter i sektorn men har börjat göra framsteg inom flera områden den senaste tiden.

Målet är att nå 15 procent inom några år förutsatt att räntorna börjar närma sig mer normala nivåer, samt att det ekonomiska klimatet i övrigt normaliseras. Nordea räknar med att kunna nå 12,5-13 procent av egen kraft, främst via besparingar och ökad effektivitet i kapitalhanteringen.

Kapitalanvändningen ska effektiviseras genom att anpassa kreditmixen mot mindre kapitalintensiva produkter där bland annat löptiderna är kortare, vilket minskar behovet av dyrare lång finansiering.

På kostnadssidan trampade ledningen ordentligt på bromsen i mitten på fjolåret. Under hösten initierades en minskning av antalet anställda med 2000 personer, eller omkring 6 procent. Vid det senaste kvartalsskiftet hade en reduktion med 1600 personer uppnåtts.

Banken ligger nu på den utfästa planen att leverera i stort sett oförändrade kostnader under en längre tid.

Lägre kreditförluster på sikt utgör en tydlig potential för aktien eftersom banken uppvisar klart högre kreditförluster jämfört med de övriga tre svenska storbankerna. Under det första kvartalet var andelen kreditförluster i relation till utlåningen 0,25 procent jämfört med 0,06 procent för de övriga tre svenska storbankerna i genomsnitt.

Nordea har två tydliga problemområden, Danmark och shipping. Den danska utlåningen står för strax under 25 procent av boken, medan shipping står för 4 procent.

Den danska ekonomin är den svagaste i Norden. Kreditförlustnivån i Danmark uppgick till höga 0,64 procent under det första kvartalet. Kreditreserveringarna är dock främst hänförliga till fallande egendomspriser snarare än att antalet nya dåliga lån ökar.

Shipping genomgår just nu den största krisen på flera decennier som en konsekvens av den dystra konjunkturutvecklingen globalt.

Nordeas kreditförluster minskade något under det första kvartalet jämfört med det fjolårets sista kvartal, men en förlustnivå kring 1,75 procent av utlåningen är långt över nivåerna historiskt som har pendlat mellan noll och 0,7 procent. Också här handlade reserveringarna till stor del om fallande värden på säkerheterna snarare än att antalet dåliga lån ökar kraftigt.

Det mesta talar för att det kommer att dröja till 2013 innan marknadsklimatet vänder upp med tanke på det stora kapacitetsöverskottet inom den internationella shippingmarknaden. Därmed dröjer vändningen för kreditförlusterna sannolikt till nästa år.

Det faktum att marknaden ligger lågt i sina prognoser gällande att avkastningsmålet nås inom de kommande åren är en uppenbar potential för aktien. För 2012 ligger genomsnittsprognosen för avkastningen på blygsamma 11,3 procent, jämfört med ca 12,5 procent i genomsnitt för de övriga tre storbankerna på börsen. 

Aktien handlas också med en rabatt jämfört med dem. Räknat på kursen i förhållande till det egna kapitalet uppgår rabatten till i storleksordningen 20 procent.  Används istället p/e-talet för 2012, knappt 8,5, är rabatten omkring 10 procent.

Med tanke på ledningens och huvudägarens kraftfulla fokus att hålla kostnaderna i schack är sannolikheten hög att banken lyfter avkastningen på det egna kapitalet till de utlovade 12,5-13 procent av egen kraft. Det räcker för att motivera en potential i aktien om drygt 20 procent på något års sikt.

På kort sikt är bankaktierna utsatta för turbulensen kring södra Europa och Eurokrisen. Det innebär att aktieägaren får vara beredd på en volatil resa med både risker och möjligheter.

Christian Hall

Aktieanalys , Nordea

Följ de aktuella aktierna här

Nordea Bank