Höst i skogen

Höst i skogen

Publicerad 2011-09-21 11:17:31

VA Börs aktieanalyser/Analyser/Börsguiden Skogen skiftar snabbt i färg mot mörkare nyanser med konjunkturoro och fallande massapriser. Det riskerar att slå undan benen för nischade Billerud.

Full fart. På Gruvön i värmländska Grums tickar orderna in. Foto: Billerud

Hösten gör sitt intåg i skogen på alla fronter. Under det andra kvartalet fanns det fortfarande inga tecken på någon ökad marknadsoro eller avmattning. Billerud rapporterade om en bra ordersituation och prishöjningar som kompenserat för högre kostnader och starkare krona.

Men Billeruds förpackningsverksamhet ligger tidigt i konjunkturcykeln och drabbas snabbt när företagen känner av en vikande efterfrågan. Och snabbt utför gick det i spåren på finanskrisen 2008/2009 då Billerud tvingades redovisa ett antal förlustkvartal.

Bland sektorkollegerna levererade Stora Ensos vd Jouko Karvinen relativt dystra utsikter redan i samband med halvårsrapporten och har sedan dess också gått ut och kommunicerat att bolaget nu ser en ytterligare försvagning av marknadssentimentet sedan i somras.

SCA:s Jan Johansson har sagt sig inte se någon avmattning än så länge men konstaterade också häromveckan att ”det vore förvånande om den finansiella oron inte fick en effekt om situationen i Europa och USA fortsätter”.

Och den lilla massatillverkaren Rottneros tvingades häromdagen varsla 25 anställda om uppsägning på grund av en allt svagare marknad inom främst tryckpapper, vilket dock inte har någon direkt bäring på Billeruds förutsättningar.

Med grumlade efterfrågeutsikter under sensommaren tillsammans med stigande lagernivåer har massapriset vänt ner från toppnoteringen i början av sommaren på över 1 040 dollar per ton. Lagerökningen under den gångna sommaren är dubbelt så stor som snittet under den senaste tioårsperioden. Massapriserna väntas enligt flera bedömare kunna fortsätta ner under hösten. För Billeruds del är det dåliga nyheter med tanke på att försäljningen av massa i fjol stod för drygt en fjärdedel av koncernens totala vinst.

Även om dollarn har börjat återhämta sig en del den allra senaste tiden så är den fortfarande historiskt svag gentemot kronan i ett historiskt perspektiv. Billerud säkrar dock en stor del av valutaflödet vilket också bidrog med 151 miljoner kronor av det första halvårets vinst på 607 miljoner. I förlängningen blir det dock allt tyngre att som Billerud sitta med kostnaderna i kronor samtidigt som majoriteten av försäljningen sker i utländsk, försvagad valuta. Räknat i svenska kronor hade det i dollartermer skenande massapriset fram till i somras i själva verket rasat 20 procent på ett år.

En viss tröst för Billerud är att virkespriserna väntas följa med nedåt så småningom.

En annan skillnad jämfört med 2008 är en betydligt starkare balansräkning. Då tvingades bolaget till nyemission. I dag finns inte den risken som tynger aktien.

Billerudaktien har visserligen tappat omkring 5 procent sedan vår senaste köprekommendation i oktober i fjol, men det är samtidigt betydligt bättre än index under samma period.

Vi gillar fortfarande bolaget och dess utmejslat fokuserade nischstrategi och lovande hållbarhetspotential.

Men den extrema cyklikaliteten går det inte att skaka av sig. Billerud är inte en aktie vi vågar äga när konjunkturoron når sådana proportioner som denna höst. Rekommendationen blir sälj.

Följ de aktuella aktierna här

Billerud