Utrymme för kursuppgång

Datum: 2007-09-07 00:05

BE Groups värdering är enligt Stockpicker inte särskilt hög utan ger utrymme för framtida kursuppgång.

Vinsten i år spås hamna mellan 8,50 och 9 kr. Aktien handlas således till knappt 10 gånger resultatet. Stockpicker sänker dock riktkursen från 108 till 102 kr samtidigt som rekommendationen höjs till öka. Den nuvarande marknadsosäkerheten tillsammans med vissa frågetecken gällande tillväxttakten under det nästkommande året bedöms medföra en ökad risk, vilket uppges vara den främsta anledningen till att rekommendationen inte bli köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
81,625 kr
Riktkurs:
102 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser