Utmärkt case på lång sikt

Datum: 2009-11-19 12:11

Köp

H&M B

Den

Den fjärde november höjde Erik Penser FK sitt ”vinst före skattestimat” med 6 % för det fjärde kvartalet med stöd av stark statistik i den tyska detaljhandeln. H&M lämnade förvånansvärt svaga försäljningssiffror för oktober (-3 % like-for-like, 7 % totalt i lokal valuta). På grund av detta sänker nu Erik Penser FK sitt estimat med 10 % till 7 096 MSEK. Oktobersiffrorna visar på att det finns stora skillnader mellan olika marknader. Skandinavien, Centraleuropa och Asien går mycket bra medan de flesta av övriga marknader hade en fortsatt svag försäljningsutveckling. Fondkommissionären tror att aktien likaväl kan gå sidledes på kort sikt (med viss risk på nedsidan) med tanke på oktobersiffrorna. Däremot, på medel och kort sikt så upprepas köprekommendationen.
Kurs då rekommendationen gavs:
415,9 kr
Riktkurs:
475 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser