Utdelningen i fokus

Datum: 2010-09-15 13:54

Swedbank

Swedbank förväntar sig att Svolder kommer att presentera ett NAV per aktie om 73 kronor, vilket är i linje med NAV per aktie den 3 september. Utdelningen kommer att vara i fokus och Swedbanks utdelningsestimat ligger på 4 kronor, motsvarande 5,5 %. Om utdelningen blir högre än 4 kronor bör aktien stöttas på kort sikt. Högre utdelningar kommer troligen att minska NAV-rabatt till 8-9 % från dagens 13,6 % och 12-månadersgenomsnittet på 13,7 %. Rekommendationen Köp upprepas och riktkursen höjs från tidigare 67 kronor till 68 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
64,75 kr
Riktkurs:
68 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser