Därför är utdelningar bättre än guld

Därför är utdelningar bättre än guld

Publicerad 2013-03-25 12:45:00

Krönika Guldet kraschar med jämna mellanrum och just nu är fallhöjden mycket hög. Privata Affärers Marcus Hernhag ser stora fördelar med att gräva guld på börsen istället.

Jag är en av alla som köpt guld och silvermynt under det senaste decenniet. Men det är egentligen ett undantag då jag oftast gräver guld i börsnoterade placeringar istället.

Guld är antagligen den tillgång som mest pendlar mellan bubbla och säker tillgång. Efter guldbubblan på 1980-talet föll guldpriset med cirka 80 procent och vände inte upp förrän ungefär 20 år senare. Guldets styrka är att det är beständigt, en real tillgång och går att omsätta i eller användas som pengar. 

Bland svagheterna märks att det inte ger ränta eller kassaflöde. Guldet behövs heller inte rent industriellt i någon större omfattning. Till skillnad från oljan som eldas upp och försvinner och basmetaller som åtminstone omvandlas till infrastruktur finns allt guld kvar omlopp som mynt, tackor och juveler.

Historiskt sett har guldet kraschat hårt och länge med ett till två decennier däremellan. Frågan är bara när och från vilken nivå det sker igen. På kort sikt är det däremot ur ett rent motvallsperspektiv snarare dags för upprekyl efter att vissa banker börjat tala om fortsatt nedgång i guldet och det kommit tekniska säljsignaler i form av ett så kallat dödskors. På lång sikt som 5-10 år är risken och fallhöjden däremot mycket hög från nuvarande prisnivåer.

Till skillnad från aktiekurser och råvarupriser har börsbolagens utdelningar stått emot rätt bra historiskt sett. Aktier är inte bara en tillgång som ger kassaflöden utan har även likt skogsinvesteringar ett underliggande värde som växer och utvecklas. Detta till skillnad från guld där priset enbart handlar om utbud och efterfrågan. 

Trots lågkonjunkturen som kom under 2011 kunde de välkapitaliserade börsbolagen som förväntat under våren snarare höja än sänka utdelningarna. Börskurserna må var omöjliga att förutsäga kortsiktigt, men utdelningarna är lättare. Risken är därmed relativt låg om du fokuserar på dem och placerar på fem till tio års sikt.

Vi utdelningsjägare lär klara oss bra framöver, medan så kallade goldbugs går en osäkrare framtid till mötes.

Marcus Hernhag