Usla siffror - stark på lång sikt

Datum: 2009-11-24 11:39

Black

Black Earth Farmings rapport kom in avsevärt mycket sämre än väntat med USD 10m lägre än Öhmans redan låga förväntan. Större delen av avvikelsen kan förklaras med den tama försäljningen (USD 7m, förväntning: USD13,5) och värdeförluster i biologiska tillgångar. Även administrativa kostnader utgjorde USD 2m av avvikelsen, vilka har uppkommit som en engångskostnad för initiativ för att skära ned kostnaderna. Aktien borde gå ner 5-7 % på grund av de svaga siffrorna. Öhman ser dock potential på lång sikt och att investerare sannolikt kommer att köpa aktier vid golvet i aktiens intervall.
Kurs då rekommendationen gavs:
25,7 kr

Rekommendation från: Öhman

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser