USA marknaden indikerar på ett bättre 2010

Datum: 2010-03-10 12:50

Swedish

Swedish Match andel på USA-marknaden (enligt AC Nielsen) uppgick till 12,4 % mellan första januari och den 20 februari, vilket är en minskning från 12,7 % samma period 2009. Enligt AC Nielsen, har volymtillväxten för den totala marknaden ökat med 3,1 %. Premiumsegmentet (där bolaget inte är aktiva) växte med 8,9 % och budgetsegmentet växte med 2,6 %. Handelsbanken Capital Market anser inte att detta är oroande för Swedish Match och man bör ha i åtanke att studien endast avser en kort period. Bland bolagets olika märken, är trenden fortfarande densamma. Red Mans andel minskade till 1,5 % (1,7 %) och Timber Wolf andel minskade till 5,4 % (6,2 %) medan Longhorns andel ökade till 5,5 % (4,8 %). Handelsbanken väljer att inte göra några förändringar av sina estimat baserat på studien från AC Nielsen.
Kurs då rekommendationen gavs:
164,4 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser