Uppsida i Transcom

Datum: 2005-04-18 10:03

Veckans Affärer rekommenderar sina läsare att köpa aktier i Kinneviks callcenterbolag Transcom.

Tidningens antaganden gör att det går att räkna hem aktien med en potential på ytterligare 10 kr med en normal riskpremie. Det mest spännande i Transcom anses vara förvärvsstrategin. Här har det hittills mest varit prat från bolagets sida, men förutsättningarna är goda för att göra lyckade förvärv och växa snabbt, enligt VA. Bolaget spås växa 18 procent I år och 10 procent år 2006. Marginalerna väntas öka under de närmaste åren. P/E-talen beräknas till 18 och 16 för 2006 respektive 2006. Tidningen varnar dock för en viss risk att marknaden blir besviken på kommande rapporter.
Kurs då rekommendationen gavs:
42,2 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser