Uppsida i Ericsson

Datum: 2004-03-16 11:10

Bättre än index

Ericsson B

Carnegie spår att Ericsson kommer att utvecklas ”bättre än index”.

Carnegie menar att man har sett tecken på att Ericssons större marknader, inklusive västeuropa, nu går bättre än vad man tidigare väntat. Vidare menar Carnegie att större delen av GSM-försäljningen är av basstationer modell RBS, där marginalerna dessutom är extra höga. I sin modell räknar Carnegie med en dollarkurs på 7,50. i år spås en vinst på 0,73 kronor per aktie. Nästkommande två år spås vinster på 0,97- respektive 1,08 kronor per aktie. Carnegie höjer rekommendationen från neutral till ”bättre än index”. Mäklarfirman har räknat fram ett DCF-värde till mellan 17 och 18 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
19,95 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser