Uppsida i Boliden

Datum: 2006-05-05 12:56

Bättre än index

Boliden

Carnegie spår att Boliden kommer att utvecklas bättre än index framöver.

Carnegie spår att Boliden kommer att utvecklas bättre än index framöver. Rapporten var något sämre än vad Carnegie hade räknat med men som helhet anses utsikterna vara mycket bra. Gruvproduktionen kommer att vara fortsatt stark framöver, enligt Carnegie. Uppsidan i aktien spås vara mellan 20- och 25 procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
159 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser