Uppsida i Addnode

Datum: 2007-05-28 11:55

Stockpicker anser att Addnode-aktien kan stiga med ytterligare omkring 15 procent utan att kännas dyr.

Analysbladet ser en uppsida i IT-aktien till åtminstone 32-33 kr, vilket räcker för en köprekommendation. Förutom osäkerhet kring Media räknar Stockpicker med en stabil utveckling för Addnode med god efterfrågan och stabila priser. Med en förväntad vinst per aktie i år runt 2,20 kr blir P/E-talet ca 12-13. Tas hänsyn till nettokassan och finansiella tillgångar hamnar det justerade P/E-talet kring 9-10, vilket Stockpicker bedömer vara klart
attraktivt.
Kurs då rekommendationen gavs:
28,25 kr
Riktkurs:
32 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser