Uppsida efter svag kursutveckling

Datum: 2009-11-27 13:15

Efter

Efter den senaste tidens aktieutveckling i Bure, ser Erik Penser FK tillräckligt med uppsida (14 %) i aktien för att ändra sin rekommendation från Behåll till Köp. Vidare räknar fondkommisionären med att det kombinerade marknadsvärdet för Bure och nyförvärvet Skanditek hamnar på MDRSEK 3,06. Det nya företaget kommer att ha 89,32 miljoner aktier, vilket resulterar i ett justerat NAV på 34,2 kr per aktie. Den samlade portföljen kommer att bestå av 61 % onoterade aktier, 27 % noterade aktier och 12 % i likvida medel.
Kurs då rekommendationen gavs:
35,1 kr
Riktkurs:
40 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser