Upprepar starkt köp

Datum: 2011-01-21 12:56

Starkt köp

Investor B

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Swedbank Markets höjer riktkursen för Investor till 175 kronor från tidigare 173 kronor och upprepar rekommendationen starkt köp.

Det framgår av ett marknadsbrev daterat den 21 januari.

B-aktien stängde på 144:60 kronor under föregående handelsdag.

"Substansvärdet och den föreslagna utdelningen blev högre än vi förväntat oss. Vi anser att rabatthöjningen under torsdagen är ologisk och vi förväntar oss en normalisering i riktning mot 28 procent", skriver Swedbank.

Private equity omvärderades med 2:30 kronor per aktie, delvis drivet av starka globala aktiemarknader och gynnsam utveckling för portföljinnehaven. Flera investeringar är mogna för att avsluta, vilket Swedbank anser är en stark drivkraft för fortsatta omvärderingar.
Kurs då rekommendationen gavs:
144,6 kr
Riktkurs:
175 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser