Upprepar Öka, sänker riktkurs pga osäkerhet

Datum: 2010-03-01 15:10

Öka

Orexo

Efter

Efter att Handelsbanken mött Orexos ledning behåller banken rekommendationen Öka, men sänker riktkursen till 44 kronor från tidigare 50 kronor. Sänkning av riktkursen görs främst av tre anledningar. För det första har smärtmedicinen Abstral utvecklats väl i Europa, men ser ut att få det tuffare på den amerikanska marknaden. Banken gör en bedömning att medicinen når den amerikanska marknaden under det första halvåret 2011. Det andra skälet är att bolagets kassa är beroende av i nuläget osäkra delmålsersättningar och tror därför att Orexo kommer att behöva nytt kapital under 2010. Den tredje och sista anledningen är att sömnläkemedlet Edluar, som utlicensierats till Meda, troligen har försenats i den amerikanska marknadsföringen.
Kurs då rekommendationen gavs:
34,3 kr
Riktkurs:
44 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser