Upprepar minska inför rapport

Datum: 2010-01-21 12:12

Med

Med en estimerad försäljning om 58,5 MDRSEK, ner 13 % på årsbasis, och ett justerat PTP-estimat om 6,8 MDRSEK för Q4 2009 är Handelsbanken i stort sett i linje med konsensusestimaten om 60 MDRSEK respektive 6,7 MDRSEK. De senaste tre åren har Networkförsäljningen i genomsnitt fallit runt 25 % under kvartal ett. Konsensus tror endast på ett fall om 18 % jämfört med Handelsbankens som ligger på 26 %. På grund av lägre försäljning och bruttomarginaler, lägger sig Handelsbanken 30 % lägre än konsensus avseende PTP för det första kvartalet. Vidare förväntar sig banken att bolaget kommer att ha en försiktig attityd när det rapporterar. Handelsbanken upprepar minska inför rapporten.
Kurs då rekommendationen gavs:
70 kr
Riktkurs:
55 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser