Upprepar Köp, sänker riktkurs

Datum: 2010-02-10 16:39

Erik

Erik Penser FK upprepar rekommendationen Köp, men sänker riktkursen med 2 kronor till 80 kronor. Situationen förbättras för kreditförlusterna och de högre provisionsintäkterna täcker upp för det lägre räntenettot. 2010 års guidning ligger över konsensus. Sänkningen av riktkursen baseras på en P/BV-värdering på 1,00 jämfört med den nordiska banksektorn där detta värde uppgår till 1,05 för 2010. Fondkommissionären sänker även sin EPS-prognos en aning för 2010 till 2,24 kronor från tidigare 2,35 kronor. För 2011 beräknas EPS uppgå till 5,59 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
63,9 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser